Giết người yêu

Chuyện của một người mẹ

Cả nhà Sơn cho rằng, nếu Sơn không vướng phải Hoa thì giờ này con cái họ đã không phải ở tù, số phận không biết sống chết thế nào...

Từ yêu đơn phương đến trả thù hèn hạ

Biết chị T. hơn mình đến 13 tuổi, có nói ra chị cũng không đồng ý nên Kháng nảy sinh ý định giết người tình trong mộng rồi tự tử.