Giết người thầm lặng

Hãy nhớ đo huyết áp như nhớ số tuổi của mình

Tăng huyết áp là căn bệnh giết người thầm lặng, thế nhưng tại Việt Nam có đến 51,6% người bị tăng huyết áp nhưng không biết mình bị tăng huyết áp; có 38,9% người bị tăng huyết áp nhưng chưa được điều trị và có đến 63,7% người tăng huyết áp được điều trị nhưng không đạt được huyết áp mục tiêu (<140/90 mmHg).