Giấy khám sức khỏe Hà Nội

Lập trang web "Giấy khám sức khỏe Hà Nội" mua bán giấy tờ giả

Các đối tượng đã một trang web với cái tên "Giấy khám sức khỏe Hà Nội", nếu người nào có nhu cầu chỉ chỉ cần một cú điện thoại là có ngay một một bộ giấy khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe cùng các loại giấy tờ khác như giấy ra viện, xác nhận nằm viện... với giá cực bèo!?