Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Tuần lễ giao lưu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Tuần lễ giao lưu ẩm thực Hàn Quốc “Hansik night” sẽ diễn ra từ 27-29 tháng 12, do Trường Cao Đẳng Văn Hóa BaekSeok Hàn Quốc phối hợp với Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng tổ chức tại Furama Resort Đà Nẵng.