Giang Văn Hiển

Giăng lưới ngoài biên giới và những bài học quý trong chỉ đạo, điều tra

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Trần Đại Quang, một cuộc họp khẩn có sự tham gia của Thứ trưởng Tô Lâm được tiến hành ngay trong đêm.