Giang Tây

Cơn giận dữ của sông Dương Tử

Nước tràn và vỡ bờ từ chiều 8/7. Huang Huoxiu đứng từ ngôi nhà ba tầng của bà, cách bờ sông vài trăm mét và nhìn dòng nước dữ tiến dần về phía mình.