Giám đốc mất chức

Giám đốc Dự án đường ống nước Sông Đà mất chức

Ông Bùi Minh Trường - Giám đốc Ban quản lý Dự án đường ống nước Sông Đà giai đoạn II chính thức bị miễn nhiệm từ ngày 25-4.