Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái

Vì sao chậm công bố kết luận thanh tra tài sản Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái?1

"Chúng tôi không chịu một sức ép nào, mà luôn xác định đây là một trong những cuộc thanh tra sẽ sớm công khai trước dư luận" - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam nói.