Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh

Cấp thiếu tướng đối với giám đốc Công an tỉnh là phù hợp

Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là thiếu tướng và các tỉnh còn lại hàm đại tá sẽ gây khó khăn trong việc xác định các tiêu chí, mặt khác còn gây bất hợp lý trong luân chuyển cán bộ.

Công an 9 tỉnh, thành phía Nam điều tra, làm rõ 325 vụ phạm pháp hình sự vùng giáp ranh

Đó là thông tin được tổng kết trong Hội nghị sơ kết lần thứ 12 chương trình phối hợp số 70/CTPH ngày 19-5-2006 về giữ gìn ANQG, TTATXH của lực lượng CAND chiều 21-3, tại TP Hồ Chí Minh do Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh chủ trì.