Giảm cân Bà Vần

Sản phẩm "Giảm cân Bà Vần" là không hợp pháp

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin điện tử, trang mạng xã hội đang quảng cáo sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giảm cân Bà Vần”, có số xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 44492/2017/ATTP-XNCB cấp ngày 30-11-2017.