Giải thưởng nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh Việt thời 4.0: Vẫn chưa có thị trường đúng nghĩa?!

Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều cho rằng, nghệ sĩ khó sống được bằng nghề và chụp ảnh để thỏa mãn đam mê là chính. Hầu hết các gallery, sàn đấu giá chỉ tập trung cho tác phẩm hội họa. Nhiếp ảnh Việt chưa có thị trường đúng nghĩa…

Giải thưởng nhiếp ảnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Cuộc tuyển chọn ảnh về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020”.