Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam

ECMO Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận “Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam”

Ngày 19/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh vui mừng cho biết, việc ứng dụng chạy máy ECMO cứu sống nhiều bệnh nhi nặng đã được  ghi nhận và đạt “Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam”.