Giải Việt dã - vũ trang

Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức giải Việt dã – vũ trang

Ngày 20/7, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức giải Việt dã – vũ trang lần thứ II năm 2020. Tham gia tranh tài có 110 vận động viên là cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị Công an toàn tỉnh Trà Vinh.