Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội

Giải Bóng bàn Hà Nội tranh Cúp Báo Hànộimới năm 2018 khởi tranh cuối tháng 12-2018

Ban Tổ chức Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ 6 năm 2018 đã công bố Điều lệ giải đấu.