GS. Trịnh Hồng Sơn

Chuẩn bị ca ghép tạng phổi cho người lớn ở Bệnh viện Việt Đức

Hàng loạt thành công trong việc ghép tim, gan, thận vv… đã “cải tử hoàn sinh” cho nhiều người trở thành động lực để các chuyên gia ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị cho ca ghép phổi người lớn đầu tiên ở Việt Nam và ghép tứ chi, ghép mặt và ghép tử cung, tạo bước đi mới trong lĩnh vực ghép tạng ở Việt Nam.

Tên thầy thuốc cứu mình, là bác sĩ Sơn…

Đúng như lời nghệ sĩ Văn Hanh tổng kết, Bs. Sơn hội đủ trong người mình cả hai chữ Tâm và Tài. Và cả hai chữ đẹp nhất ấy đã được Bs. Sơn dâng hiến trọn vẹn cho người bệnh...

Gần 500 cán bộ, nhân viên của Viện Huyết học đăng ký hiến tạng1

Chiều 25-8, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (gọi tắt là Trung tâm điều phối tạng Quốc gia), Hội vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã tổ chức chương trình đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.