Flamingo Đại Lải Resort

Ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Chiều 8-12, tại Khu du lịch Flamingo Đại Lải Resort đã diễn ra lễ ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành khách sạn và du lịch giữa Trường cao đẳng công nghiệp Phúc Yên và tập đoàn Flamingo.