Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Tổ chức Festival văn hóa Cồng Chiêng Tây nguyên 2018 vào tháng 11


Festival văn hóa Cồng Chiêng Tây nguyên 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Gia Lai với rất nhiều hoạt động đặc sắc.