EVN và Ngân hàng Thế giới

EVN và Ngân hàng Thế giới hợp tác thúc đẩy cơ hội thăng tiến cho phụ nữ

Ngày 6-10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức hội thảo chung để khẳng định vai trò quan trọng của bình đẳng giới. Sau hội thảo là chương trình đào tạo thí điểm "Phụ nữ Làm Lãnh đạo" cho một số nhân viên Tập đoàn từ ngày 9 đến 13-10.