Duraid Durgham

Syria đưa đồng bạc mới in chân dung Tổng thống Assad vào lưu thông

Tổng thống Bashar Assad lần đầu tiên xuất hiện trên tiền Syria, chân dung của ông được in trên đồng bạc 2.000 bảng mới đã được lưu hành hôm 3-7.