Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Cần phải tìm mô hình phù hợp với Việt Nam

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm cung cấp thêm thông tin thêm về Dự thảo Luật trước khi Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.