Dự án bác sĩ trẻ tình nguyện

31 bác sĩ trẻ tình nguyện được đào tạo chuyên khoa sâu để công tác ở vùng cao, vùng sâu

Chiều 26-6, lễ khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa I thuộc Dự án bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo của Bộ Y tế (gọi tắt là Dự án 585) đã diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội.