Đồng chí Đinh Quế Hải

Tin buồn: Đồng chí Đinh Quế Hải từ trần

Vô cùng thương tiếc báo tin Đồng chí Đinh Quế Hải từ trần vào hồi 3h36 ngày 3 tháng 11 năm 2019 (tức ngày mùng 7 tháng 10 năm Kỷ Hợi), hưởng họ 61 tuổi.