Đống Lương Sơn

Trao tặng giải thưởng A.Yersin cho 6 học sinh giỏi ở Khánh Hòa

Sau khi đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Khánh Hòa, Hội ái mộ A.Yersin đã trao tặng giải thưởng A.Yersin cho 6 học sinh học giỏi tại hai ngôi trường mang tên ông ở Khánh Hòa