Đồn Công an KCN Tràng Duệ

Giữ bình yên cho các khu công nghiệp, tạo sức hút đầu tư

Không chỉ bởi hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, nhiều khu công nghiệp (KCN) ở Hải Phòng đang thực sự thu hút các nhà đầu tư bởi công tác đảm bảo ANTT luôn được giữ vững…