Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584

Quảng Trị tổ chức lễ an táng 40 hài cốt liệt sĩ1

Ngày 1-2, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 40 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, sau hơn 10 ngày tìm kiếm cất bốc tại khu vực Tân Mỹ.