Đổi mới công tác dân vận

Tăng cường đối thoại kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Ngày 27-6,  Hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương 6 tháng đầu năm 2018 đã diễn ra tại Hà Nội.