Đội Quy tập mộ liệt sĩ

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ có bức thư kèm theo

Ngày 18-7, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Sư đoàn 968- Quân khu 4, cho biết từ ngày 12-7 đến nay, lực lượng của đơn vị đã tìm thấy 9 bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật kèm theo tại khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Quá trình tìm kiếm, cất bốc, cho thấy có 4 ngôi mộ còn nguyên.