“Doanh nghiệp có nhiều đóng góp nhất cho ngành Du lịch Việt Nam”

Mường Thanh được trao giải thưởng DN có nhiều đóng góp nhất cho ngành Du lịch Việt Nam

Tập đoàn khách sạn Mường Thanh được trao giải thưởng “Doanh nghiệp có nhiều đóng góp nhất cho ngành Du lịch Việt Nam”.