Đoàn nghệ thuật dân gian Việt Nam

Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ tại lễ hội văn hóa ở Hy Lạp

Đoàn Việt Nam với 19 nghệ nhân đã thực hành “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” trước đông đảo bạn bè Hy Lạp và khách quốc tế.