Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại Bộ Công an

Sáng 6-12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do đồng chí Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại Bộ Công an.