Đoàn đại biểu cải cách tư pháp của Quốc hội

Đoàn cải cách tư pháp Quốc hội làm việc tại Công an tỉnh Hải Dương

Sáng 1-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu Đoàn đại biểu cải cách tư pháp của Quốc hội đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Hải Dương