Đoàn Trường T52

700 cán bộ, học viên Trung cấp CSND V tham gia hiến máu tình nguyện

700 cán bộ, đoàn viên Trường Trung cấp CSND V đã tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện, một việc làm ý nghĩa, đầy nhân văn...