Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Đại hội Đoàn Thanh niên Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND

Chiều ngày 16-5, tại Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 -2019.