Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân

Ấm áp tấm lòng chiến sĩ An ninh trong hành trình “Đông ấm vùng cao 2018”

Trong các ngày 4 và 5-2, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức chương trình “Đông ấm vùng cao 2018” tại xóm Náy, xã Yên Lương (Thanh Sơn, Phú Thọ).

Đại hội Điểm Đoàn Thanh niên Học viện ANND

Sáng ngày 10-3, tại Học viện An ninh nhân dân, Đoàn Thanh niên Học viện An ninh nhân dân (Đoàn TN Học viện ANND) tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2017 -2019.