Đoàn TN Công an TP Hà Nội

Dấu ấn các tổ chức đoàn thể Công an Thủ đô 2018

Chiều 24-1, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an TP.