Đồ dùng dạy học

Hội thi, triển lãm đồ dùng dạy học, học tập cấp tiểu học TP Cần Thơ

Ngày 8-6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã khai mạc hội thi và triển lãm đồ dùng dạy học và đồ dùng học tập cấp tiểu học TP Cần Thơ, năm học 2015-2016.