Dinh trấn Thanh Chiêm (DTTC) và chữ quốc ngữ

Chữ quốc ngữ ra đời tại Quảng Nam?

Trú sở Thanh Chiêm là nơi đào tạo tiếng Việt bài bản theo cách thức mới từ phương Tây, mà Pina là người có công khai phá và A-lếch- xăng- đờ- rốt là người kế nhiệm, hoàn chỉnh.