Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo

VNPT mang mô hình “Thành phố thông minh” đến Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo

Trong 2 ngày 29 và 30-8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit) sẽ chính thức diễn ra