Điểm đến sự kiện

Đà Nẵng đạt danh hiệu Thành phố Xanh Quốc gia Việt Nam

Ngày 12-7, thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng đã vinh dự trở thành Thành phố Xanh Quốc gia của Việt Nam năm 2018 – một danh hiệu xứng đáng cho những chính sách và sáng kiến mà chính quyền thành phố và người dân đang thực hiện để trở thành một đô thị phát triển xanh và bền vững đi đầu trong cả nước.