Địa Lý

Thủ phủ ngành điều Việt Nam đón nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý hạt điều

Chiều 23-5, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Bình Phước tổ chức lễ đón nhận văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Hạt điều Bình Phước”.

Sâm củ Ngọc Linh được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Chiều 26-8, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh sản phẩm sâm củ cho tỉnh Kon Tum.