Derek Chauvin

8 phút 46 giây và một ảo tưởng lộ nguyên hình

8 phút 46 giây. Đó là khoảng thời gian vừa đủ cho bản ballade số 1 của Chopin, hoặc một bản Drei Klavierstucke của Franz Schubert. Đó là khoảng thời gian vừa đủ cho một game tennis giằng co.