Đề án ứng dụng và phát triển y tế thông minh.

Sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị

Ngày 12-6, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Y tế) đã tổ chức hội thảo về xây dựng Đề án ứng dụng và phát triển y tế thông minh.