David Nabarro

“Đánh bại virus trước đã, rồi hẵng trách cứ sau”

Đặc phái viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về COVID-19, ông David Nabarro ngày 15/4 đã kêu gọi các bên gác lại bất kỳ lời trách cứ nào về tổ chức này cho đến khi virus SARS-CoV-2 bị đánh bại, theo Reuters.