Đàu tư tại Nhật Bản

Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Nhật Bản

Hội nghị đầu tiên được tổ chức giới thiệu và hướng dẫn về môi trường đầu tư của Nhật Bản và những hỗ trợ của Jetro đối với DN Việt Nam đầu tư sang Nhật. Nhật Bản mong muốn thu hút được các dự án chất lượng cao từ các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.