Dao chặt cây

Tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm nhau tử vong

Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, hai chú cháu đâm, chém nhau ngoài ruộng khiến cả 2 cùng thiệt mạng.