Daniel Kritenbrink

US Ambassador hails Vietnam-US cooperation over 25 years of relations

US Ambassador to Vietnam Daniel Kritenbrink has highlighted the two countries’ cooperation, as the 25th anniversary of bilateral diplomatic relations (July 12) is just around the corner.

Daniel Kritenbrink: Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Thượng viện Mỹ ngày 26-10 vừa qua đã phê chuẩn ông Daniel J. Kritenbrink làm tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Ông Kritenbrink sẽ thay Đại sứ Ted Osius, người sẽ hết nhiệm kỳ tại Việt Nam vào cuối năm 2017.

Khai trương Không gian Hoa Kỳ tại Thái Nguyên

Ngày 4/12, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Đại sứ đã gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và tham dự lễ khai trương Không gian Hoa Kỳ tại Đại học Thái Nguyên.