Đánh tráo tour

“Đánh tráo tour” - công ty lữ hành bị tước giấy phép 9 tháng

Công ty quốc tế Đại Việt Tour, đã thay đổi chương trình tiêu chuẩn, dịch vụ đã ký kết mà không được sự đồng ý của du khách hoặc đại diện khách du lịch, quy định tại điểm C, khoản 5, điều 42, Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ.