Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an

Đảng ủy khối V, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Chiều 29-1, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an phối hợp với các Đảng ủy Khối V trực thuộc Bộ trưởng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng học tập, quán triệt thực hiện NQ TƯ 5

Sáng 15-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) trong Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.