Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

Sáng 30-9, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã tiếp thân mật đồng chí Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela.