Đặng Ngọc Nghĩa

Quản lý tốt các công dân đi xuất khẩu lao động

Các địa phương nên thông báo khuyến cáo cho người dân những tổ chức được phép đưa người đi XKLĐ ở nước ngoài, cơ quan chủ quản phải tích cực quản lý những doanh nghiệp về địa phương để đưa người đi XKLĐ.